Belangenbehartiging

Reumapatientenvereniging Oss e.o. behartigt de regionale belangen voor de reumapatienten op diverse terreinen.

 

Bestuursleden van onze Reumapatiëntenvereniging zitten in klankbordgroepen met betrekking tot uitvoeren van de Wet Voorziening Gehandicapten van de Gemeente Oss.

Zo blijft de vereniging op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In de toekomst zal ook worden deelgenomen aan de cliëntenparticipatie met betrekking tot het uitvoeren van de nieuwe wet WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ook wordt er geparticipeerd in "Zorgbelang Brabant", werkgebied lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken.

 

De komende veranderingen van het zorgstelsel met de nieuwe basisverzekeringen worden gevolgd. Wanneer hier meer over bekend is word u hierover geïnformeerd op deze site, of door middel van lezingen of het verenigingsboekje.

 

Wanneer er vragen met betrekking tot reuma zijn, zullen wij als bestuur altijd proberen om hier een passend antwoord op te geven. Wanneer wij zelf niet de kennis in huis hebben zullen wij er altijd naar streven om u in contact te brengen met de desbetreffende instantie of deskundige.

 

 

 

Inloggen
rpv-oss.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!