Alle medewerkers van reumatologie Bernhoven Uden

 

 

Naam:                         Bea Radovits

Leeftijd:                       39 jaar

Datum in dienst:           1 december 2015

Functie:                        Reumatoloog

 

 

Na afronding van mijn opleiding tot reumatoloog ben ik per 1 december begonnen als reumatoloog binnen de staf reumatologie van ziekenhuis Bernhoven.

Ik heb de afgelopen jaren een lange en kleurrijke weg afgelegd.  Ik ben geboren als Hongaarse en ben tijdens mijn studie geneeskunde in 1997 naar Nederland verhuisd en heb de studie hier voortgezet. Na het behalen van mijn artsexamen ben ik in 2003 begonnen aan de vooropleiding reumatologie, in ziekenhuis Rijnstate. Dit heb ik in 2003 onderbroken en ben verhuisd naar Dublin in Ierland.

 

Onder begeleiding van professor Bresnihan, en professor FitsGerald heb ik klinische en poliklinische werkzaamheden verricht binnen de reumatologie en interne geneeskunde aan het St. Vincent’s University Hospital in Dublin. Daarnaast begon ik met wetenschappelijk onderzoek naar het effect van anti-TNF therapie op botmetabolisme.

 

In 2004 keerde ik terug naar Nederland en ben toen gestart met mijn promotieonderzoek aan het Radboudumc onder begeleiding van professor Laan en professor van Riel. Het onderwerp was ‘de invloed van leeftijd en geslacht op de ziekteactiviteit en op de therapie bij patiënten met reumatoïde artritis’. Na mijn promotie in 2009 hervatte ik mijn opleiding tot reumatoloog. In het kader van het opleidingsdeel interne geneeskunde heb ik in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem gewerkt. De reumatologie opleiding heb ik deels in het Rijnstate ziekenhuis (opleider dr. M. Janssen) en in het Radboudumc (opleider dr. A. van Ede) gedaan. Mijn opleiding  heb ik uiteindelijk in November 2015 afgerond.

 

Ik ben getrouwd met Coen en ben moeder van 2 kinderen, May van bijna 10 en Liam 8 jaar oud. We wonen in Bemmel maar hopen binnenkort dichterbij Uden te gaan wonen.

Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen en creatief bezig zijn. Daarnaast vind ik het fantastisch om te reizen, om steeds meer van de wereld te ontdekken.

 

Ik hoop een leuke, inspirerende tijd te hebben in Bernhoven en dat ik kan bijdragen aan goede, mensgerichte patiëntenzorg.

 

 

 

Piet van Riel, 62 jaar.

Meer dan 35 jaar geleden ben ik tijdens mijn opleiding tot internist in aanraking gekomen met de reumatologie. De patiëntenzorg en het onderzoek naar de reumatische aandoeningen sprak me erg  aan. Toen ik een jaar later gevraagd werd onderzoek te doen op die afdeling heb ik dat met beide handen aangegrepen.  Ik heb onderzoek gedaan naar de effecten van goudinjecties en goudpillen bij de behandeling van Reumatoide Artritis. Er waren toen nog maar een beperkt aantal medicamenten voor de behandeling van de diverse reumatische aandoeningen beschikbaar.  Ze waren bovendien niet heel erg effectief en als ze werkten,  duurde het vaak erg lang voordat een patiënt  hier iets van merkte. Ik ben blij dat ik daarna, mede door het beschikbaar komen van een groot aantal effectieve  medicamenten,  de enorme verbetering  in de behandeling van  reumatische aandoeningen  heb meegemaakt. Hierdoor konden de klachten, samenhangend met de activiteit van de ziekte zoals pijn- , stijfheids- en moeheidsklachten  worden verminderd. Daarnaast  kan zo functieverlies en schade en vervormingen aan de gewrichten  worden voorkomen.  Maar ondanks deze enorme vooruitgangen zijn we er nog lang niet: niet iedereen reageert zo goed op deze medicamenten en voor sommige reumatische aandoeningen hebben we nog helemaal geen oplossing. Daarnaast begrijpen we niet waarom sommige patiënten wel goed op een bepaald medicament reageren en anderen helemaal niet. Er is dus nog veel onderzoek nodig en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

 

Huidige werkzaamheden

Vanaf 1 april 2014 ben ik begonnen als reumatoloog  in Bernhoven nadat de reumatologen uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertrokken waren. We zijn inmiddels met vier  reumatologen en zijn op zoek naar een vijfde. Ik werk één dag in Oss en twee dagen in Uden, daarnaast houd ik me nog twee dagen met onderzoek bezig op de afdeling IQ  healthcare van het Radboudumc. Een drietal van mijn  onderzoekers helpen mij hierbij om dit in Bernhoven uit te voeren. We proberen een nieuwe vorm van zorg aan te bieden waarbij patiënten in staat worden gesteld om meer zelf mee te beslissen bij de behandeling van hun aandoening. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat de behandeling nog verder  verbetert en dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. We proberen hierbij bijna al onze patiënten te betrekken zodat we zoveel mogelijk de juiste vorm van zorg kunnen aanbieden.

 

Bestaat er ook nog iets naast “Reuma”?

Ja! Ik  probeer twee keer per week hard te lopen in de heuvels en polders in de buurt van Nijmegen. In de zomer ga ik regelmatig fietstochten maken in Nederland  met mijn vrouw op de tandem en minimaal een keer per jaar gaan we  lekker een weekje op wandelvakantie. Daarnaast vind ik het leuk musea te bezoeken in binnen- en buitenland. Sinds  bijna een jaar ben ik opa van een kleinzoon, maar omdat mijn dochter in New York woont zie ik hem maar een paar keer per jaar daar of hier en heb ik nog geen oppas taak. Momenteel is mijn tweede dochter, die  in Amsterdam woont, i n verwachting van haar eerste kindje. Tenslotte woont  mijn jongste dochter  in Brussel,  en dan begrijpt u ook meteen dat de halve wereld af reizen ook een van mijn hobby’s is. 

 

 

 

Naam:                           Anne Wennemers                                                                                    

Leeftijd:                         34 jaar

Datum in dienst :            1 september 2016

Functie:                          Reumatoloog

 

Na de afronding van mijn opleiding tot reumatoloog heb ik in het Medisch Centrum Leeuwarden en in het Röpcke Zweers ziekenhuis gewerkt. Per 1 september 2016 ben ik begonnen als reumatoloog binnen de staf reumatologie van ziekenhuis Bernhoven.

 

Ik ben geboren en getogen in Nijverdal, Twente. Toen ik geneeskunde ging studeren ben in naar Nijmegen verhuisd. Inmiddels woon ik samen met mijn partner en onze drie kinderen in Elst, dit ligt tussen Arnhem en Nijmegen. In onze vrije tijd ondernemen we graag activiteiten met ons gezin, bijvoorbeeld een mooie fietstocht met een picknick onderweg of een bezoekje aan de bioscoop of dierentuin.

 

Na mijn opleiding tot basisarts aan wilde ik eerst internist worden. Tijdens mijn opleiding tot internist kwam ik in aanraking met de reumatologie en ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in dit veelzijdige vakgebied. Uiteindelijk heb ik in 2011 de overstap gemaakt van de interne geneeskunde naar de reumatologie. Mijn opleiding tot reumatoloog heb ik gedaan in de St. Maartenskliniek en het Radboudumc in Nijmegen. In augustus 2015 heb ik mijn opleiding tot reumatoloog afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in gewrichtsklachten bij kinderen, het maken van echo’s en systemische auto-immuunziekten.

 

Naast mijn werk als reumatoloog ben ik sinds 2004 betrokken bij de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) als regionaal bestuurslid. De KNMG is de overkoepelende organisatie van de beroepsvereniging van artsen en maakt zich sterk voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en volksgezondheid in Nederland. Ik zet me hiervoor graag in om de samenwerking tussen artsen met verschillende specialisaties (reumatologen, huisartsen, chirurgen, etc) te bevorderen en vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland in de breedste zin van het woord.

 

Als je pijn hebt in je lichaam of een reumatische ziekte, dan kan dat grote invloed hebben op je leven. Gelukkig weten we door onderzoek steeds meer over reumatische ziektes en hebben we steeds meer mogelijkheden voor de behandeling. Maar iedere patiënt is anders, gaat anders om met zijn klachten en kan anders reageren op de behandeling. Helaas zijn er ook heel veel ziektes en klachten die we niet met medicijnen kunnen verlichten. Daarom kunnen wij als reumatologen onze patiënten niet alleen behandelen en werken we veel samen met verpleegkundig reumaconsulenten, fysiotherapeuten, cesartherapeuten, ergotherapeuten, huisartsen en andere artsen en zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Daarnaast zetten we ons in voor onderzoek om in de toekomst onze patiënten nog beter te kunnen behandelen.

 

Samen met de het hele team van de reumatologie van ziekenhuis Bernhoven wil ik toegankelijke persoonlijke zorg bieden voor patiënten met pijnklachten in het bewegingsapparaat en systemische auto-immuunziekten. Er is al veel veranderd in de gezondheidszorg, maar ook komende jaren zullen er nog veel veranderingen volgen. Samen met patiënten en collega’s binnen en buiten het ziekenhuis ga ik graag de uitdaging aan om de patiëntenzorg in de regio nog beter te maken in dit veranderende zorglandschap. 

 

 

 

Reumatoloog

Femke Lamers-Karnebeek 

 

Sinds 1 juni 2014 ben ik werkzaam als reumatoloog in Bernhoven te Uden. 

Inmiddels ben ik 41 jaar en geboren en getogen in de buurt van Nijmegen. Als kind wist ik al dat ik graag dokter wilde worden en na meerdere malen uitloten voor de opleiding is het uiteindelijk toch gelukt.

In 2003 ben ik begonnen met de opleiding tot internist, maar in mijn 3e jaar kwam ik er achter dat hier niet mijn passie lag. Na meerdere gesprekken gevoerd te hebben, ben ik overgestapt naar de reumatologie en daar heb ik nooit spijt van gehad. De opleiding tot reumatoloog heb ik gevolgd in de Sint Maartenskliniek en later in het Radboudumc. In oktober 2009 heb ik de opleiding tot reumatoloog afgerond en ben daarna blijven werken in het Radboudumc tot 1 juni 2014.

Sinds 1 juni werk ik in Bernhoven en daarnaast werk ik 1,5 dag per week aan mijn promotie-onderzoek aan het Radboudumc. Ik onderzoek of bij RA patienten die een lage ziekte activiteit hebben, reactivatie van reumatoïde artritis (RA) is te voorspellen, na staken van TNF-i (biological). Op het moment van stoppen van de medicijnen wordt een echo gemaakt van 20 gewrichten. We denken dat als we aan de buitenkant weinig activiteit zien er toch mogelijk in de gewrichten bij sommigen patiënten de reuma doorgaat. Op groepsniveau zien we dat patiënten met reuma activiteit op de echo meer kans hebben om een reactivatie te krijgen van hun reuma t.o.v. patiënten die geen activiteit op de echo laten zien. Er is ook gekeken of we dit voor de individuele patiënt kunnen voorspellen, maar de voorlopige resultaten laten dit niet zien.

Door patiëntenzorg te combineren blijft mijn werk afwisselend en kan ik daadwerkelijk mijn steentje bijdragen aan de dagelijkse zorg en de verbetering van de zorg in de toekomst. 

 

 

Carine Vogel.

           

Verpleegkundig specialist: Carine Vogel.

 

De afgelopen twee jaar heb ik de opleiding tot verpleegkundig specialist gevolgd en afgelopen zomer afgerond.

Wat is nu een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige die een master opleiding heeft gevolgd. Het is een relatief nieuw beroep. Een verpleegkundig specialist kan medische en verpleegkundige zorg en behandelingen combineren. De verpleegkundige behandeling bestaat binnen de reumatologie bijvoorbeeld uit het bespreken van leefstijl, beweging, ondersteuning bij problemen op het werk, huishouden en in het sociaal verkeer. De medische behandeling richt zich binnen de reumatologie vooral op het onder controle krijgen en houden van de ontstekingsziekte. Vooral over de medische behandeling heb ik veel bijgeleerd de afgelopen twee jaar. Door de combinatie van medische én verpleegkundige zorg zou dit kunnen leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven.

Het aandachtsgebied waar ik me op richt is het aanleren van vaardigheden bij patiënten waarvan de ziekte goed onder controle is. Zij kunnen via het ondersteuningsprogramma “Reumanet”  de eigen aandoening in kaart brengen (meten) waardoor zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen zolang het goed gaat met de ziekte. Verder ga ik me bezig houden met patiënten die een opvlamming van de ziekte krijgen. Dan is het belangrijk dat er snel ruimte is op de polikliniek om iemand te kunnen zien en te kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Ik zie de patiënt binnen enkele dagen nadat iemand zich telefonisch heeft gemeld met klachten. Tijdens dat consult ga ik samen met de patiënt de vervolgstappen bespreken om de ziekte weer onder controle te krijgen. Heel belangrijk is en blijft dat ik dit indien nodig,  samen met de behandelend reumatoloog kan doen.

 

 

REUMACONSULENTE(S)

 

 

Franka Hoeks- van Dinther

Ik ben sinds 1 oktober 2017 werkzaam in het Bernhoven Ziekenhuis bij reumatische ziekten in de functie van verpleegkundig reuma consulent (vrc).

Hiervoor heb ik 14 jaar in het Radboudumc Nijmegen gewerkt bij het onderzoekbureau reumatologie als researchverpleegkundige. Vele biologicals die nu beschikbaar zijn voor behandeling, werden in de afgelopen jaren als experimentele studiemedicatie getest in klinisch wetenschappelijke studies op werkzaamheid en veiligheid. Vele patiënten hebben meegewerkt aan deze studies.

Daarvoor heb ik 8 jaar als dialyseverpleegkundige in het GrootZiekenGasthuis in Den Bosch gewerkt, het werken in de chronische zorg is mij niet vreemd.

Als verpleegkundige heb ik op een interne verpleegafdeling gewerkt, waar ook patiënten met een reumatische aandoening werden opgenomen. De behandeling bestond destijds o.a. uit goudinjecties en een oefentherapie programma van zwemmen, fysiotherapie en paraffine warmte pakkingen. Dit was in de jaren '90.

In mijn rol als reumaconsulent richt ik mijn aandacht op hoe mensen omgaan met hun reumatische aandoening, geef ik informatie over de behandeling en bespreken we samen hoe om te gaan met beperkingen. Door vooral te luisteren, te begrijpen en samen te zoeken naar mogelijkheden.

Mijn eerste indruk is positief, de doktersassistenten helpen me in alle nieuwe systemen. Ze zijn behulpzaam, er hangt een goede sfeer. Samen met mijn collega Carine Vogel wil ik laagdrempelig verpleegkundig spreekuur houden in nauw contact met de reumatologen.

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, op dinsdagochtend werk ik op locatie Oss.

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op de polikliniek in Uden of Oss.

Hartelijke groet,

Franka Hoeks 

 

 

Wat doet de verpleegkundig reumaconsulent?

Veel mensen met een reumatische aandoening hebben niet alleen te maken met de ziekte maar kunnen hierdoor ook veel belemmeringen ondervinden in het dagelijks leven. Dit kan te maken hebben met lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, pijn, problemen met bewegen, het doen van huishoudelijke taken, werk en hobby’s. Door het geven van informatie en advies en het beantwoorden van vragen kan ik hierbij helpen. Heel vaak zoek ik samen met de patiënt  naar oplossingen.

Daarnaast   heeft de reumaconsulent ook een ondersteunende taak voor patienten. Het geven van steun bij het verwerken en accepteren van een reumatische aandoening is voor mij erg belangrijk.

Luisteren is één van de kernwaarden van dit vak. Iedere patiënt wil graag gehoord worden, wil echte aandacht voor zijn verhaal en zijn probleem. Het geeft me iedere keer weer heel veel voldoening als iemand na het consult een klein beetje “lichter” de deur uitloopt bij mij.

Als het nodig is kan ik ook verwijzen naar andere instanties binnen en buiten het ziekenhuis. Denk hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie, stichting MEE, orthopedisch schoenmaker, psycholoog, maatschappelijk werk, WMO etc.

Voor de reumatoloog heb ik ook een praktijkondersteunende taak, ik help om bijvoorbeeld de voortgang van de medische behandeling te bespreken, ik voer het gewrichtsonderzoek (DAS28) uit en ik bespreek de klachten, natuurlijk bespreek ik dit alles met de reumatoloog.

 

Hoe krijgt u een afspraak bij de verpleegkundig reumaconsulent?

Alle patiënten in ziekenhuis Bernhoven die onder behandeling zijn bij de reumatoloog kunnen een afspraak maken bij de reumaconsulent. U kunt hiertoe zelf het initiatief nemen, maar u kunt ook een verwijzing krijgen via de reumatoloog.

 

Een eerste gesprek duurt altijd een uur, de eventuele vervolg gesprekken duren een half uur.

Ik ben te bereiken via de polikliniek Reumatologie: 0413-401965.

 

 

 

Inloggen
rpv-oss.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!